Concrete flooring supplymaterials • machinery • tools
+46-31-298810

Katalysator CH730 Kohler

Katalysator CH730 Kohler

För några år sedan började vi titta på hur man kan skapa bättre arbetsvillkor inomhus, vid användning av mindre förbränningsmotorer på betongutrustning. I dem flesta fall skapar dessa motorer dålig och ohälsosam luft för människor inne i anläggningen.
Avgaserna från motorerna monterade på dem flesta betong maskinerna är för en kort stund acceptabla inomhus men under en längre stund som i fallen då man bearbetar ett betonggolv kommer det att skapa en ohälsosam och i många gånger farlig situation.
På databladet kan man se utsläpps värden vi dokumenterat på våra senast test med motorerna GX 620 och GX 670 placerade på en Allen 900 och en Allen 900 kantmaskin.

På GX 620 (20 HK) utrustad med katalysator minskades utsläppen av kolmonoxid med närmare 85 % jämfört med GX 670 (24 HK) som var utrustad med en vanlig ljuddämpare och avgas rör.
Vi har nu möjlighet att erbjuda ett mycket optimal och effektivt program för katalysatorer för de flesta motorer monterade på dem maskiner vi säljer.

Kontakta oss för mer information och priser!

Upp