Concrete flooring supplymaterials • machinery • tools
+46-31-298810

Herkulit® PM4

Herkulit® PM4

Beskrivning: 
Herkulit 0-4 kan användas som så kallad "vått i vått" system eller som hårt tillslag när man blandar med cement på arbetsplatsen. Herkulit 0-4 är gjort av den bästa möjliga kvalité av kvarts, tvättad och torkad för att ta bort rest produkter, smuts och fukt när man blandar med cement. Om önskas, kan Herkulit 0-4 också bli levererat med extra hårda tillslag.

För att uppnå ett tillfredställande resultat vid läggning av Herkulit 0-4 mm i så kallat "vått i vått" system, är det viktigt att underbetongen är ordentligt blandad och utlagd. Ytan och strukturen på plattan är av avgörande betydelse för vidhäftningen av topskiktet. Vanligtvis krävs en C28/35 betong om konstruktören inte kräver mer.

 

Krav:
För att uppnå optimalt resultat med Herkulit 0-4mm måste underbetongen uppfylla följande grundförutsättningar:

 

Ytan på underbetongen:
Underbetongen, vanligtvis vakuumsugen eller vattenreducerad med hjälp av naftalen baserad flytmedel, skall vara jämn och av god kvalitet. Vid sättmått upp till 15, rekommenderas en C 28/35 betong. Vid sätt mått 15 eller mer, rekommenderas en C 30/37 betong.

 

Planhet:
Underbetongen skall läggas så jämnt som möjligt så att tjockleken på Herkulit 0-4 mm kan hållas innanför de angivna toleranserna (8-10 mm tjockt).

 

Läggningsinstruktion "vått i våt" system per 10 mm och m2:

1.    Lägg ut underbetongen så jämnt som möjligt. Det är en fördel att använda Linoflyt vattenreducerare eller vakuumsugning.

2.    När ytan är beträdbar, skura med skurskiva i båda riktningar.

3.    Blanda Herkulit 0-4, Portland CEM 1, Naphthalene baserat flytmedel och vatten i en stor blandare enligt följande proportioner: 50 kg Herkulit 0-4 mm, 25 kg Portland cement med VCT 0,36-0,38 och 0,7-1% Naphthalene baserat flytmedel. Blanda tills dess att konsistensen är jämn.

4.    Applicera blandningen 10mm tjockt med en vibrerande balk.

5.    Skura ytan med skurskivor i båda riktningar minst 5-6 gånger.

6.    Bearbeta därefter ytan med glättarblad i båda riktningar minst 4-5 gånger.

7.    Applicera Lindolit eller Lithurin krympspärr direkt efter glättning.

8.    Om ytan behandlats med vattenbaserad Lindolit utspädd med vatten 1:3, skall man följande morgon applicera rikligt med vatten och därefter täcka hela ytan med plastfolie. Denna skall ligga kvar minst 7-14 dagar.

 

Åtgång "vått i vått" system per 10 mm och m2
15 kg Herkulit 0-4mm, 7,5 kg Portland cement CEM 1 och 0,3 kg färgpigment (om så önskas). Vatten (VCT 0,36-0,38), ≈0,07 kg Naphthalene baserat flytmedel

 

Åtgång som så kallad " topping": (blandas på arbetsplatsen)
2,75 kg Herkulit 0-4 mm
1,25 kg Portland cement CEM 1

 

Upp