Concrete flooring supplymaterials • machinery • tools
+46-31-298810
export@lindec.com

Herkulit® Strö

Herkulit® Strö

Herkulit® Strö är ett färdigblandat material som appliceras på nylagd färsk betong. Herkulit består av tvättad, specialgraderad kvarts, Dynagrip och en specialcement som är baserad på Portland cement.

 

Herkulit® Strö finns i 3 varianter:

• Herkulit® Strö 100 för underbetong med vct 0,57-0,60
• Herkulit® Strö 200 för underbetong med vct 0,54-0,57
• Herkulit® Strö 300 för underbetong med vct 0,50-0,54

 

Ovan rekommendationer minskar risk för ytkrackelering och kalkutfällning.

 

Rekommenderad lägsta betongkvalitet i förhållande till sättmått.
Sättmått < 150 mm betongkvalitet C28/35
Sättmått > 150 mm betongkvalitet C30/37

 

Herkulit® Strö absorberar fukt betydligt fortare än konkurrerande produkter, vilket underlättar och säkerställer slutresultatet.

 

Varför Herkulit® hårdbetong?

• Herkulit® Strö är klassat som högprestandabetong enligt EU 206-1.
• Herkulit® Strö är självpolerande - ju mer slitage, desto bättre finish.
• Herkulit® Strö (ljusa färger) är ljusreflekterande.
• Herkulit® Strö samlar inte truckhjulsmärken. 
• Herkulit® Strö ersätter epoxi och polyuretanfärg och har bättre slitstyrka.
• Herkulit® Strö appliceras direkt på nyligen lagd, färsk betong.
• Herkulit® Strö innehåller ingen metallballast och kan därför inte rosta.
• Herkulit® Strö står emot fett, vissa lösningsmedel och lågalkaliska lösningar.
• Herkulit® Strö är halkfritt och enkelt att underhålla.

 

Avnötning    
Det största angreppet på betong är avnötning antingen genom slitage av bilar, maskiner, truckar eller gångtrafik. Oberoende testresultat visar att Herkulit® Strö ökar slitstyrkan med upp till 20 gånger. 
Se tabell nedan enligt British Standard (EN/BS 13892-4:2002 and EN/BS 8204-2:2003).

 

Produkt Tryckhållfasthet Böj/draghållfasthet Nötnings 2800 varv/mm
(max avnötning)
Herkulit® Strö 100 85 N/mm2 8,3 N/mm2  AR 0,5 (0,01 mm)
Herkulit® Strö 200 90 N/mm2 8,5 N/mm2   AR 0,5 (0,00 mm)
Herkulit® Strö 300 96 N/mm2 9,1 N/mm2  AR 0,5 (0,00 mm)

 

Läggningsinstruktioner Herkulit® Strö
Se separat blad för läggningsinstruktioner


Estetiska behandlingar
LC Rider PAD 120-800 Gritt och Lithurin®
Se separat blad för läggningsinstruktioner


Utökat fläckskydd 
LC Rider PAD 1000 Gritt och STAINWASH 
Se separat blad för läggningsinstruktioner

 

Användningsområde:
• Produktions- och lagerlokaler
• Distributionscenter
• Butiker och shoppingcenter
• Flyg- tåg- och bussterminaler
• Verkstäder och magasin
• Garage och parkeringshus

 

Historia
Över 23 000 000 m2 betonggolv har lagts med Herkulit® i över 50 år i mer än 30 länder. Kunder:  Volvo, IKEA, Coca Cola, Postnord, m.fl.

 

Upp