Concrete flooring supplymaterials • machinery • tools
+46-31-298810
export@lindec.com

Linoprimer

Linoprimer

Linoprimer är en 1-komponent, ofärgad polyuretan primer som härdar med fukten i luften. Linoprimer tränger ned i betongen (1,5mm djupt på K 50 betong) och bildar grund för bättre vidhäftning i kombination med Lindec´s fog och spricklagnings system. Linoprimer kan också användas som beläggnings skydd mot vissa kemikalier, syror, alkalier och oljor.

Torktiden är ca 3 timmar vid + 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet och övermålningsbar efter ca 3-5 timmar.

 

Åtgång betong fogar (baserat på 4 mm bredd och 20 mm djup)
Ca 250 meter fog

 

Åtgång beläggning
Ca 5-8 m2 per liter per strykning

 

Teknisk info

 

Densitet 1000 kg/m3
Volumtorrhet 35%
Färg Ofärgad
Utseende Blank
Rengöring Förtunning
Pennetreringsdjup (K50) ca 1,5 mm

 

Läggningsinstruktion fogar
1. Fogen skall noggrant dammsugas
2. Eventuellt tejpas fog kanten for bättre estetiskt utseende
3. Primning sedan med liten pensel som passar i fogen
4. Låt torka 3-5 timmar

 

Läggningsinstruktion beläggning
1. All löst sittande betong skal avlägsnas
2. All eventuell cementhus skall blästras eller slipas bort
3. Dammsug noggrant
4. Applicera med bred typ biber roller 1- 2 gånger

 

Upp