Concrete flooring supplymaterials • machinery • tools
+46-31-298810

Lithurin® Formula

Lithurin® Formula

Är en välbevarad sammansättning med ursprung från 1930-talet och har genom åren förädlats till dagens produkter. Tekniken beskrivs enkelt som en kemisk reaktion mellan mineraler och ämnen i betongen och produkten. Fördelen är att när den kemiska reaktionen är avslutad är resultatet en homogen struktur i betongen, utan risk för avskalning eller avflagning.

 

Avnötning
Avnötning är det största angreppet på betong, antingen genom slitage av maskiner, truckar eller gångtrafik. Oberoende testresultat visar att Lithurin® behandlingen ökar avnötningsmotståndet med cirka 10-20 gånger enligt Aston Services, Storbritannien. Lithurin® ersätter enklare hårdbetongprodukter, med lägre risk, mindre arbetskraft till en lägre kostnad.

 

Historia  
Lithurin® har applicerats på betonggolv i över 40 år på mer än 35 000 000 m². Bland våra kunder finns bland annat välrenommerade kunder som till exempel Volvo, Coca Cola, Akzo Nobel, Facebook och IKEA.

 

 

Effektivitet
Oberoende testresultat visar att när Lithurin® används som krympspärr är effektiviteten 75%.

 

Var lägger man Lithurin®

  • Lager, produktions- och distributionslokaler
  • Butiker, varuhus och shoppingcenter
  • Garage och parkeringshus

 

Miljö
Indoor Air Comfort GOLD
Lithurin® är vattenbaserat och miljövänligt. Lithurin® avger ingen lukt eller smak.

 

LITHURIN® HARD, DENS, SEAL OCH PROTEC KOMBINERAS UTIFRÅN EKONOMI OCH KRAV

 

Inomhusbehandling

 

1 x Lithurin® Hard
1 x Lithurin® Seal
Användningsområde: när kravet är en hård och slitstark yta på ett maskinglättat betonggolv. En korrekt utförd behandling ger ett nötningsvärde motsvarande hårdbetong.

 

1 x Lithurin® Hard
1 x Lithurin® Dens
Användningsområde: när kravet är en hård och slitstark yta på ett maskinglättat betonggolv, som skall begjutas med vatten, t.ex. en spolhall eller ytor som skall rengöras med högtryckstvätt.

 

1 x Lithurin® Dens
Användningsområde: när kravet är att dammbinda spacklade ytor. En korrekt utförd behandling ger en dammfri, lättstädad och glansig yta. Lithurin® Dens minskar friktionen och ökar därmed slitstyrkan.

 

1 x Lithurin® Seal
Användningsområde: när kravet är att dammbinda ett maskinglättat betonggolv. En korrekt utförd behandling ger en dammfri, lättstädad och glansig yta. Lithurin® Seal minskar friktionen och ökar därmed slitstyrkan.

 

1 x Lithurin® Seal
Användningsområde: kan användas som en kombinerad krympspärr och dammbindare. Appliceras direkt på en färdigglättad yta.

 

1 x Lithurin® Protec
Användningsområde: när kravet är en toppbehandling för att öka fläckskyddet på betongytan. Lithurin® Protec används i kombination med Lithurin® Dens och Lithurin® Seal.

 

Diamantslipad betong 

 

Lithurin® Hard
Användningsområde: när kravet är en hårdare yta. Med en hårdare yta framträder glansen i ytan tidigare jämfört med en obehandlad yta. (Ökar glansbeständigheten och är kostnadseffektiv.)

 

1 x Lithurin® Dens
Användningsområde: när kravet är att få en tät yta före polering av betongytan. Lithurin® Dens stänger porerna i betongytan och ger en djup glans.

 

1 x Lithurin® Protec 
Användningsområde: när kravet är en toppbehandling för att öka fläckskyddet på betongytan. Används i kombination med Lithurin® Dens.

 

Utomhusbehandling

 

2 x Lithurin® Hard
Användningsområde: när kravet är en hård och slitstark yta utomhus, där betongen har en finare ytstruktur.

 

2 x Lithurin® Hard
1 x Lithurin® Dens
Användningsområde: när kravet är en hård och hållbar yta utomhus, och betongen har en grövre ytstruktur.

 

1 x Lithurin® Protec 
Användningsområde: när kravet är att öka fläckskyddet på betongytan. Används i kombination med Lithurin® Dens.

 

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.

Upp