Concrete flooring supplymaterials • machinery • tools
+46-31-298810
export@lindec.com

Lithurin® Formula

Lithurin® Formula

är en väl bevarad sammansättning med sitt ursprung från tidigt 1900-tal som under åren förädlats till dagens produkter. Tekniken är enkelt beskriven som en kemisk reaktion med mineraler och ämnen i betongen och produkten, Fördelen är att så snart den kemiska reaktionen är avslutad är resultatet en homogen struktur i betongen, utan risk för avskalning och avflagning.

 

Avnötning

är det största angreppet på betong antingen genom slitage av maskin, truck eller gångtrafik. Oberoende test resultat visar att Lithurin® ökar avnötnings motståndet med upp till 20 gånger enligt SP (Statens Provning Anstalt). En C25/32 betong motsvarar efter en Lithurin® behandling en C50/60 betong (avnötning). Lithurin® ersätter enklare hårdbetong produkter, med mindre risk, mindre arbete och material kostnad som följd.

 

Miljö aspekten
Lithurin® är helt vatten baserat och miljövänligt, ger ingen lukt eller smak och är därför tillåten att användas i livs medels industrin enligt SIK (Svenska institutet för livsmedelforskning).

 

Historia  
Över 30 000 000 m2 betonggolv har applicerats med Lithurin® i över 40 års tid och i över 35 länder. Våra kunder är bl.a Volvo, IKEA, SAAB, Coca Cola, Akzo Nobel mfl.

 

Membranhärdning
Oberoende test resultat visar att när Lithurin® används som krympspärr så är effektiviteten hela 79% och 75% krävs.

 

Golv att behandla?
• Lager, produktion och distribution lokaler
• Butiker, varuhus och shopping center
• Garage och parkerings hus 
• Flygfält, betongvägar, hangarer och hamnar
• Flyg, tåg och bussterminaler 
• Förråd, pannrum och källare 

 

Lithurin® Hard, Dens & Seal kombineras utifrån ekonomi och krav

 

Inomhusbehandling

1 x Lithurin® Hard
1 x Lithurin® Seal
Användningsområde: när en hård och slitsstark yta önskas på maskinglättade betonggolv. En korrekt utförd behandling ger nötningsvärden som motsvarar hårdbetong

 

1 x Lithurin® Hard

1 x Lithurin® Dens
Användningsområde: när en hård och slitsstark yta önskas på maskinglättade betonggolv som kommer vattenbegjutas, t.ex. spolhall eller ytor som rengörs med högtryckstvätt.

 

1 x Lithurin® Dens
Användningsområde: när man vill dammbinda spacklade ytor. En korrekt utförd behandling ger en dammfri, lättstädad och glansig yta, vilken minskar friktionen och ökar därmed slitstyrkan.

 

1 x Lithurin® Seal
Användningsområde: när man vill dammbinda maskinglättade betonggolv. En korrekt utförd behandling ger en dammfri, lättstädad och glansig yta. Lithurin® Seal minskar friktionen och ökar därmed slitstyrkan.

 

1 x Lithurin® Seal
Kan användas som kombinerad krympspärr och dammbindare. Appliceras direkt på en färdigglättad yta.

 

Diamant slipade betong

1 x Lithurin® Hard
Användningsområde: för att få en hårdare yta. Med en hårdare yta framträder glansen i ytan tidigare jämfört med en obehandlad yta (ökar glansens beständighet och är kostnadseffektivt).

 

1 x Lithurin® Dens
Användningsområde: för att få en tät yta före polering av betongytan. Lithurin® Dens stänger porerna i betongytan och ger en djup glans.

 

Utomhusbehandling

2 x Lithurin® Hard
Användningsområde: för att få en hård och slitstark yta utomhus, där betongytan har en finare ytstruktur och där man vill behålla ytstrukturen som halkskydd.

 

2 x Lithurin® Hard
1 x Lithurin® Dens
Användningsområde: när en hård och slitsstark yta önskas utomhus, där betongytan har grövre ytstrukturer.

 

Upp